Małgorzata Maćkowiak jest spadkobierczynią szamanów…

Małgorzata Maćkowiak jest spadkobierczynią szamanów i dawnych chińskich mędrców zamyślających się nad światem, którzy bywali poetami, kaligrafami i malarzami. Nawiązując do pradawnych przekonań swoją sztuką zakreśla krąg. Zaznacza strony świata i środek jako kosmiczne centrum. Tworzy imago mundi i zarazem wydziela obszar własnej aktywności twórczej. Poprzez „ja” będące środkiem kręgu życia nawiązuje do łączność z wszechświatem.

Gdyby środek owych nakładających się na siebie kół wydłużyć w oś dochodzącą do naszych czas ów i nałożyć na nią symboliczne kompleksy znaczeniowe z twórczości polskiej artystki, okazałoby się, że korespondują one z wyobrażeniami pochodzącymi z pierwotnych i wczesnohistorycznych kosmologii, które na osi czasu znalazły się wcześniej.
Można zatem i do jej sztuki odnieść zdanie Manfreda Lurkera i powiedzieć, ze sytuuje się ona „w kręgu granicznym (in Orizonte) – poniżej wieczności, powyżej czasu”.

Andrzej Haegenbarth