Precyzyjnie obliczony ruch…

Małgorzata Maćkowiak ukończyła architekturę wnętrz i fakt ten zasugerował mi pewną zależność, która w malarstwie artystki daje swój namacalny wyraz. W konstrukcji jej prac zaznacza się ten pierwszoplanowy, geometryczno-architektoniczny nurt.

Płaskie formy wnoszą swą dynamiką wzajemnych układów pewien, jakby precyzyjnie obliczony ruch, który spotęgowany jest kontrastami barw i półtonów, relacją licznych i drobnych faktur, hieroglificznych znaków i symboli.
Świat obrazu jest jednak przestrzenny, pomyślany jako droga prowadząca do „centrum”, do „wnętrza” poprzez bramy, szczeliny, uchylone okna czy drzwi, zachęcające do przekroczenia progu i odnalezienia za nim jakiejś subiektywnie rozumianej tajemnicy.

Tamara Przypis, Plastyka i Wychowanie, 2/3 2000r. , Warszawa